Podmínky a pravidla


Poslední aktualizace: 18.11.2023

Než začnete používat webové stránky histudio.eu (dále jen "služba") provozované společností Unnees ("my", "nás" nebo "naše"), přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky.

Váš přístup ke službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto podmínek. Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že se těmito podmínkami budete řídit. Pokud s jakoukoli částí podmínek nesouhlasíte, nesmíte ke službě přistupovat.


Ukončení

Přístup k naší službě můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, mimo jiné i v případě, že porušíte podmínky.


Odkazy na další webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou vlastněny nebo kontrolovány společností Hi Studio.

Společnost Unnees nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Hi Studio nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, zboží nebo služby dostupné na takových webových stránkách nebo službách nebo jejich prostřednictvím.


Změny

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo nahradit podle vlastního uvážení. Pokud se bude jednat o podstatnou změnu, pokusíme se o tom informovat alespoň 16 dní předem, než nové podmínky vstoupí v platnost. O tom, co se považuje za podstatnou změnu, rozhodujeme podle vlastního uvážení.


Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás prosím na adrese hello@histudio.eu.