Ochrona danych osobowych


Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022

Firma Hi Studio s.r.o. ("my", "nas" lub "nasza") zobowiązuje się chronić prywatność Twoich danych osobowych. Niniejsze zasady ochrony danych osobowych opisują, jak gromadzimy, używamy, udostępniamy i chronimy Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszej strony internetowej histudio.eu ("usługa").

Korzystając z usługi, zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszymi zasadami.


Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Możemy gromadzić kilka rodzajów informacji do różnych celów, między innymi:

  • Dane osobowe: Korzystając z naszej usługi, możemy prosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można użyć do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Twojej osoby ("dane osobowe"). Mogą one obejmować Twoje imię, adres e-mail, numer telefonu i inne istotne informacje.


  • Dane dotyczące użytkowania: Możemy również gromadzić informacje o tym, w jaki sposób uzyskujesz dostęp do usługi i w jaki sposób z niej korzystasz ("dane dotyczące użytkowania").

Ochrona danych osobowych


Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022

Firma Hi Studio s.r.o. ("my", "nas" lub "nasza") zobowiązuje się chronić prywatność Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych opisuje, w jaki sposób zbieramy, używamy, ujawniamy i chronimy Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszej witryny histudio.eu ("usługa").

Korzystając z usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką.


Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Możemy zbierać kilka rodzajów informacji do różnych celów, między innymi:

  • Dane osobowe: Podczas korzystania z naszej usługi możemy poprosić o podanie pewnych danych osobowych, które można użyć do kontaktowania się z Tobą lub identyfikacji Twojej osoby ("dane osobowe"). Mogą obejmować Twoje imię, adres e-mail, numer telefonu i inne istotne informacje.


  • Dane o użytkowaniu: Możemy także zbierać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z usługi ("dane o użytkowaniu")

Ochrona danych osobowych


Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022

Firma Hi Studio s.r.o. ("my", "nas" lub "nasza") zobowiązuje się chronić prywatność Twoich danych osobowych. Niniejsze zasady ochrony danych osobowych opisują, jak gromadzimy, używamy, udostępniamy i chronimy Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszej strony internetowej histudio.eu ("usługa").

Korzystając z usługi, zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszymi zasadami.


Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Możemy gromadzić kilka rodzajów informacji do różnych celów, między innymi:

  • Dane osobowe: Korzystając z naszej usługi, możemy prosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można użyć do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Twojej osoby ("dane osobowe"). Mogą one obejmować Twoje imię, adres e-mail, numer telefonu i inne istotne informacje.


  • Dane dotyczące użytkowania: Możemy również gromadzić informacje o tym, w jaki sposób uzyskujesz dostęp do usługi i w jaki sposób z niej korzystasz ("dane dotyczące użytkowania").